Privacy verklaring


Natuurlijk ga ik heel zorgvuldig om met je gegevens. De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Heb je vragen? Bel of mail dan gerust. Je kunt me bereiken op suzan@praktijknine2five.nl of 0654111590

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met de gegevens die je bij me achterlaat. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult op het contactformulier. Natuurlijk respecteert Praktijk Nine2Five je privacy, o.a. door de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven en je persoonsgegevens te beschermen. De praktijk heeft die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zal dit ook nooit doen.

Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen om je de gevraagde informatie toe te sturen, om je vragen te beantwoorden of om je te informeren over diensten. Als je het contactformulier invult dan houd ik je naam en je e-mailadres bij. Dat doe ik in het systeem van Pc Extreme.


Als je coaching bij me volgt…

Als je een betaalde dienst afneemt, bijvoorbeeld omdat je een coaching of workshop bij me volgt, dan registreer ik naast je voornaam, achternaam, je e-mailadres ook je adres en je telefoonnummer.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Praktijk Nine2Five gebruikt de gegevens die je verstrekt voor het afwikkelen van betalingsverkeer en voor het voorbereiden en geven van coaching en workshops. Ik e-mail je bijvoorbeeld de afspraakbevestiging en de factuur.
Uiteraard verwerkt Praktijk Nine2Five ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Wil je weten welke gegevens ik van je bijhoud of wil je die gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar suzan@praktijknine2five.nl

Gaat dit niet zoals je verwacht? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Als je op de website kijkt…

Praktijk Nine2Five gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens zijn geanonimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Als je mijn website bezoekt, ga ik ervanuit dat dit okay voor je is. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser.

De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die jij zelf actief verzendt middels het contactformulier.


Derden

Praktijk Nine2Five geeft je gegevens alleen aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van deze overeenkomst met jou of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, dus binnen Praktijk Nine2Five Mijn werknemers (op zelfstandige basis) zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je gegevens. Denk hierbij aan de websitebouwer.

Praktijk Nine2Five gebruikt deze computerprogramma’s en/of –systemen:

  • E-mailprogramma van Pc Extreme voor het versturen en beantwoorden van e-mails.
  • Website gebouwd in WordPress om Praktijk Nine2Five ook online zichtbaar te laten zijn.
  • Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen.

Bewaartermijn

Praktijk Nine2Five bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Volgens de wet van de belastingdienst moeten we gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.


Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Nine2Five neemt de bescherming van je gegevens serieus. Ze neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar suzan@praktijknine2five.nl  Alvast dank.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de website https://praktijknine2five.nl/ . Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring regelmatig te lezen.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de praktijk. Je kunt me bereiken op suzan@praktijknine2five.nl  KvK 58714340 ovv 9 to 5

Neem contact op