Algemene Voorwaarden


Praktijk Nine2Five

Doe je mee aan een coachtraject of workshop van Praktijk Nine2Five? Of aan andere vormen van training of coaching bij Pratkijk Nine2Five? Of geef je daarvoor opdracht? Dan gelden deze voorwaarden voor alle overeenkomsten die je met Praktijk Nine2Five hebt.
Lees ze goed.

Let op: in de voorwaarden hebben we het over coaching, maar we bedoelen daar ook workshops en andere vormen van trainingen mee.


Wanneer hebben we een overeenkomst?

Je meldt je aan voor een coaching bij Praktijk Nine2Five. Dat kun je doen op de volgende manieren: mondeling, via de telefoon, per e-mail, per brief of via een formulier op de website. De overeenkomst komt tot stand doordat de je een bevestiging krijgt van Praktijk Nine2Five. Dat kan mondeling, via de telefoon, per email of per brief.


Wanneer moet je betalen?

Praktijk Nine2Five stuurt je een factuur. Je moet 30 dagen voor de eerste coachings-dag betaald hebben. Het geld moet dan op de rekening van Praktijk Nine2Five staan. Of, als je je later hebt aangemeld, dan moet je de factuur binnen 14 dagen betalen.

Betaal je niet op tijd? En moet Praktijk Nine2Five extra kosten maken om het geld van je te krijgen? Dan moet jij die kosten ook betalen.


Afzeggen?

Heb je je opgegeven voor een coaching of workshop? En zeg je daarna af? Dan moet je dat per aangetekende brief doen of per bevestigde e-mail.


Hoeveel moet je betalen als je afzegt?

Zeg je af 30 dagen of langer voor de eerste coachingsdag? Dan betaal je 10% van de kosten, en minimaal 25 euro. Zeg je korter dan 30 dagen voor de eerste coachingsdag af? Of doe je niet mee aan de training? Of stop je na de eerste coachingsdag? Dan betaal je alle kosten. Het maakt niet uit om welke reden je hebt afgezegd. Het maakt ook niet uit of je alle kosten of een deel daarvan al betaald hebt.

Let op: Regel jij of dat iemand anders de hele training kan volgen? Dan betaal je alleen 10% van de kosten, en minimaal 25 euro. De andere deelnemer moet wel aan de eisen van de coaching voldoen. En Praktijk Nine2Five beslist of die andere persoon mee mag doen.

Praktijk Nine2Five mag de coaching annuleren of een deelnemer weigeren. Heb je al betaald voor de trainingsdagen die je daarom niet kunt volgen? Dan krijg je dat geld terug.


Wat zijn de regels rond auteursrechten?

Praktijk Nine2Five gebruikt brochures, cursusmateriaal, flyers en dergelijke. Het auteursrecht daarvan ligt bij Praktijk Nine2Five, behalve als op het werk staat dat het auteursrecht bij iemand ander ligt. Je mag niets overnemen, publiceren of vermenigvuldigen. Alleen als je expliciet schriftelijk toestemming hebt gekregen van Pratkijk Nine2Five, dan mag het wel.


Heb je vragen?

Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust. Je kunt me bereiken via suzan@praktijknine2five.nl of tel. 06- 54 111 590

Neem contact op